امروز : دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
شمارش معکوس تا برگزاری رویداد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

user-controlpanel_1

 

user_reviewer

تقویم رویداد

قابل توجه پژوهشگران محترم

 

» هیچ یک از تاریخ های ذیل به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد لذا خواهشمند است درخواست تمدید نفرمایید و در زمان های اعلام شده اقدام به ارسال مقاله و ثبت نام نهایی نمایید.

» با توجه به ترافیک شبکه در روزهای پایانی، خواهشمند است ارسال مقاله و پرداخت هزینه را به روزهای پایانی موکول نفرمایید.

» اعلام نتایج داوری هر مقاله، حداکثر 7 روز پس از ارسال مقاله و ثبت آن در سامانه، در پنل کاربری پژوهشگر اعلام می گردد.

»در صورتی که نیاز به داوری زود هنگام مقاله دارید خواهشمند است این لینک را مطالعه فرمایید.

آخرین مهلت ویرایش و ارسال مقاله »
1396/08/28
مهلت پرداخت هزینه- با تخفیف »
1396/08/10
آخرین مهلت پرداخت هزینه- عادی »
1396/08/29
برگزاری رویداد »
1396/08/30

100
 

0888

science_1

 

civilica

آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
5
بازدید دیروز :
24
بازدید کل :
51653
ساختار سازمانی

لیست اعضای محترم کمیته علمی و هیات داوران

 

Institute/ University Name Name
University of Isfahan Dr. Majid Mohammad Shafie
K. N. Toosi University of Technology Dr. Hojat Allah Hamidi
Shahed University Dr. Reza Abasi
 Islamic Azad University Dr. Ali Ramezani
Skovde University 
Dr. Bahram Hooshyar
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences Dr. Parvin Tahan
Tehran University of Medical Sciences Dr. Elham Movahed
Kharazmi University Dr. Amir Reza Abtahi
Shahrood University of Technology Dr. Saeed Aybaghi
Kharazmi University Dr. Hossein Noroozi
University of Bam Dr. Mohammad Hossein ForouzanFar
Sayyed Jamal University Dr. Sayyed Mohammad Hosseini
Farhangian University Dr. Arash Azarakhsh
Institute of Research and Planning in Higher Education Dr. Asghar Zamani
 allamehkhoei University  Dr. Naser Nasiri
 Islamic Azad University  Dr. Sara Karimi Rad
  Islamic Azad University  Dr. Alireza Soroush
  Islamic Azad University  Dr. Hossein Azizi Nejad
  Islamic Azad University  Dr. Yahya Ostadi
 Islamic Azad University Dr. Fatemeh TalebZadeh
 Islamic Azad University Dr. Mohammad Reza Goodarzi
 Islamic Azad University Dr. Seyed Ali Sipour Azar
 Islamic Azad University Dr. zahra Hamedi
 Islamic Azad University Dr. Sirous Agha Seyedi
Technical and Vocational University Dr. Ali Shamsi
University of Applied Science and Technology Dr. Maryam Haghshenas
Payame Noor University Dr. Mahnaz Hemati
Payame Noor University Dr. Hossein Ali Amini Khah
Payame Noor University Dr. amir Lali Sarabi
Payame Noor University Dr.Mohammad Veisi
 Islamic Azad University Dr. Abas Falah Nejad
Payame Noor University Dr. Nabi Ohani zenouz
 Islamic Azad University Dr. Mehdi Nabi poor Afroozi
Oromea University of Technology Dr.Samooel Yousefi
 Islamic Azad University Dr. Alireza Dadashi
Andhra University Dr. Jafar Azmoon
Chabahar Maritime and Marine University 
Dr. Hamidreza Izadi
Islamic Azad University, Tonekabon Branch
Dr. Zeynab Baradaran Khanian
Kharazmi University
 Dr. Soheila Khoddami